top of page

Privacy & Cookie Policy

Waarvoor dient deze privacy policy?


Dit is de privacy policy van EMTS steeldesign (ondernemingsgegevens: zie hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy & cookie policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door EMTS steeldesign, o.m. via het contactformulier beschikbaar op www.emts.be (hierna: de “Website”).   
Deze privacy policy tracht u er behoorlijk en transparant te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze policy dekt niet het privacy- of cookiebeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.            

We raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.            

Deze policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy & Cookie Policy’ op de Website.         

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan kristof.syryn@emts.be.

Wij behouden ons het recht voor deze policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

Wie verzamelt mijn info en hoe kunt u ons bereiken?

Naam of Bedrijfsnaam: Kristof Syryn, EMTS steeldesign
Adres: Monnikenstraat 6B 8433 Slijpe
BTW nummer: BE 0887.453.097
Telefoon: +32 486 95 81 94
E-mail: kristof.syryn@emts.be

 

EMTS steeldesign is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij bepaalt het doel en de middelen van de verwerking ervan. Zij treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: de “AVG”).

Welke gegevens verwerken wij?

EMTS steeldesign verwerkt volgende (persoons)gegevens van u: uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Tevens verwerkt EMTS steeldesign elektronische gegevens wanneer u de Website bezoekt zoals apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adres, cookies, logbestandsgegevens, de pagina’s die u bezoekt op de Website, externe websites die u hebben doorverwezen etc. Voorbeeld: “Bezoeker met IP adres 123.456.789 bezocht 4 pagina’s en gebruikte de browser Internet Explorer 12 op Windows 10”. We doen dit o.m. door cookies te gebruiken. Meer informatie over cookies vindt u terug in onze cookie policy hieronder. Wanneer u het contactformulier op de Website gebruikt worden naast de gegevens die u invult het tijdstip en uw IP adres bijgehouden. De gegevens worden verwerkt en bijgehouden in de database van de Website en onze mailbox. In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken.  Het kan uiteraard altijd dat u dergelijke informatie zelf heeft meegedeeld via het contactformulier. In dergelijk geval zullen wij dit met de meeste discretie en conform de geldende wetgeving behandelen. Wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief via de Website worden, naast de gegevens die u invult, het tijdstip en uw IP adres bijgehouden. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke email-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal etc. U gegevens worden bijgehouden in de database van de Website en ook in onze nieuwsbrief software: Campaign Monitor en/of Mailchimp Voorbeeld: “johndoe@domain.com schreef zijn in op de nieuwsbrief op 25/05/2018 met het IP adres 123.456.789”. Voorbeeld: “John Doe (johndoe@domain.com) heeft de nieuwsbrief 3x geopend op 25/05/2018 op Apple Mail op een iPhone 8”.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

EMTS steeldesign kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen, bv. via de Website, dan wel onrechtstreeks via derden.

Afhankelijk van de gegevens kunnen deze op drie manieren bijgehouden en opgevraagd worden (cookie, database, e-mail).

Gegevens die u zelf invult, worden opgeslagen in de database van de Website en meestal ook per e-mail verzonden en bewaard.

Gegevens over uw computer, besturingssysteem en de pagina’s die u bezoekt op deze Website e.d. worden bijgehouden in een cookie. Deze cookie kan enkel door onze Website uitgelezen worden. (Zie onze cookie policy hieronder.)

bottom of page